Sukces

czyli jak wykorzystać wiedzę w praktyce

Czym jest sukces w zarządzaniu – mała grupa

sukcesCzym jest sukces? Czy dla każdego definicja będzie taka sama? Nie – bo każdy ma inne potrzeby, inne spojrzenie, inne priorytety. I tu jest właśnie pies pogrzebany jeśli chodzi o dziedzinę jaką jest zarządzanie. Zacznijmy od małego zespołu – bo zazwyczaj na początek dostajesz mały zespół do zarządzania, dopiero jak się sprawdzisz – masz szanse na więcej osób pod sobą.

W przypadku małej grupy – warto poznać potrzeby każdego z osobna. Warto być empatycznym. Warto znać i wiedzieć wszystko o swoim podwładnym. I w tym wszystkim ważna też jest szczerość – warto chcieć to robić, a nie robić – bo ktoś tak radzi. W każdym razie moje doświadczenie i jako podwładnego i jako przełożonego potwierdza to.

Spójrzmy na przykład na taką sytuację. Przenosiłam swoje biuro w nowej miejsce. Decyzja zarządu. I generalnie mieliśmy na to tylko jeden weekend. Oczywiście zorganizowałam wszystko jak trzeba, auto z firmy transportowej – http://www.rwtrans.pl, ludzi do załadunku. Ale potrzebowałam też mój zespół – bo musieliśmy sprawdzić czy każdy ma odpowiednie dostępy na swoim nowym stanowisku pracy itd. Jeden z moich pracowników nie mógł przyjść – bo miał kłopoty rodzinne. I gwarantuje Wam, że gdyby nie zaufanie i nasze wzajemne relacje – nie wiedziałabym o tym. Przyszedł by do nowego biura, ale odbiłoby się to na jego stosunku do pracy…. Warto być empatycznym!